Novo Trailer

Zhenji

Lu Su

Li Dian

Dian Wei

Zhang Liao

Sun Shangxiang

Sun Jian

Cao Cao

Zhuge Liang

Yue Jin

Xiahou Yuan