Shun Akiyama, dublado por Koichi Yamadera, assumirá o papel de Niibori Matsusuke.