Masaru Watase como Sasaki Tadasaburo (dublado por Rintaro Nishi)

Yuu Morinaga como Matsubara Chuji (dublado por Hiroki Touchi)

Ogita Kan como Suzuki Mikisaburo (dublado por Ryota Takeuchi)