NotíciasPlayStation

Samurai Warriors 4 terá os personagens Kojuro Katakura e Toyohisa Shimazu; imagens