Anna (Gekko no Carnevale) – Playable

Franco Il Nero (Zoku Satsuriku no Django: Jigoku no Shoukinkubi) – Partner

Sakura (Axanael) – Partner

Althea (Hakubou no Dendoushi) – Partner