Osamu Kashiwagi como Inoue Genzaburo (dublado por Shunsuke Sakuya)

Masato Aizawa como Harada Sanosuke (dublado por Hiroki Yasumoto)